Onze producten

NPA verzorgt de volgende producten:

NHG-Praktijkaccreditering

Betere zorg. Tevreden patiënten. Effectieve praktijkvoering. Huisartsenzorg vraagt om een geheel eigen aanpak voor het verbeteren van kwaliteit. Een methode waarbij de focus ligt op de zorg voor de patiënt. Dat is NHG-Praktijkaccreditering, dé methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen. NPA heeft het certificeringschema ontwikkeld dat vervolgens door het College van Deskundigen is vastgesteld.

NHG-Praktijkaccreditering biedt u een eenvoudige en praktische methode om de kwaliteit van uw praktijk te toetsen en te verbeteren. Een methode die voor praktijk en patiënt helder maakt wat praktijkaccreditering beide partijen oplevert, namelijk gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg.

NPA-Zorggroepcertificering

InEen, de ondersteuningsorganisatie van onder meer de zorggroepen, heeft kritische kwaliteitskenmerken vastgesteld. NPA heeft hiervoor een passend certificeringschema ontwikkeld dat door het College van Deskundigen is vastgesteld. Het is inmiddels toegepast bij het toetsen van een aantal zorggroepen.

GEAR

GEAR (Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde) is het landelijke kwaliteitssysteem voor de huisartsopleiding. Naast kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering heeft GEAR als doel het stimuleren van samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de huisartsopleidingen.

In opdracht van Huisartsopleiding Nederland past NPA het evaluatie- en toetsingsinstrument voor huisartsopleidingen toe. NPA voert de audits, samen met opleiders, aios en stafleden uit bij de opleidingsinstituten voor huisartsen.

SCOPE

Scope is een handzame methode om de veiligheidscultuur in uw praktijk in kaart te brengen en te verbeteren. Het instrument is ontwikkeld en gevalideerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en het kennisinstituut voor de eerstelijnszorg Nivel in samenwerking met NPA.