Meer weten?

Vraagt u zich wel eens af of uw zorggroep de randvoorwaarden voor de ketenzorg wel op orde heeft? Hebben andere zorggroepen het wellicht anders of beter georganiseerd?

Als u de kwaliteit van uw randvoorwaarden voor goede ketenzorg objectief wilt laten beoordelen, als u zoekt naar kansen voor verdere verbetering, dan kan NPA-Zorggroepcertificering u op weg helpen.

De normen voor de certificering zijn gebaseerd op de Kritische Kwaliteitskenmerken, zoals jaarlijks vastgesteld door InEen voor de zorggroepen. Het systematisch verbeteren van de ketenzorg, het bevorderen van de deskundigheid van de zorgverleners en de veiligheid van de uitgewisselde patiëntinformatie, zijn voorbeelden van de onderwerpen die tijdens de audit aanbod komen.

Klik hier voor de brochure Laat uw zorggroep certificeren!

Informatie over NPA-Zorggroepcertificering is verkrijgbaar bij relatiebeheer via 030 - 282 31 45 of per e-mail relatiebeheer@praktijkaccreditering.nl.