Klacht indienen

Heeft uw huisarts het keurmerk van NHG-Praktijkaccreditering of KNOV-praktijkaccreditering? Dan blijft de praktijk zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg. Bent u niet tevreden en wilt u een klacht indienen? We wijzen u de weg.

Hoe dient u de klacht in?

Heeft u een klacht over uw zorgverlener of praktijk? Dien deze eerst in bij de praktijk zelf. Elke praktijk heeft een klachtenregeling. Bent u na de afhandeling van uw klacht niet tevreden over het resultaat? Dan kunt u in beroep gaan bij de Regionale Klachtencommissie en/of het Regionaal Tuchtcollege. Uw praktijk kan u hierover informeren.