De beste zorg van uw huisarts of verloskundige

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk

Om het keurmerk te krijgen, wordt de praktijk eerst grondig doorgelicht. Daarna worden de organisatie en praktijkvoering, het medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. De praktijk maakt zo nodig verbeterplannen. Nadat het keurmerk is verleend, controleert een auditor jaarlijks of verbeteringen zijn uitgevoerd en of de praktijk nog steeds aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Patiënten ervaringen onderdeel van de toetsing

De ervaringen van patiënten zijn een belangrijk onderdeel van de keurmerken. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.

De praktijk blijft zelf verantwoordelijk

NPA certificeert de huisartsenpraktijk met grote zorg. De praktijk blijft zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg.