Wie volgt Jettie Bont op? - Afscheid voorzitter deelnemersraad op 14-12

Jettie Bont: ‘Kritische deelnemers hebben een belangrijke rol in de deelnemersraad, en als voorzitter moet je ervoor te zorgen dat alle deelnemers hun verhaal goed kunnen vertellen: bruggen bouwen dus. Een leuke en belangrijke rol.’

De Deelnemersraad is bijzonder waardevol voor NPA en de directie is dan ook altijd bij de bijeenkomsten aanwezig (tweemaal per jaar). Zo heeft de raad NPA geadviseerd om praktijkaccreditering beter aan te sluiten bij de kernwaarden van het huisartsenvak. Momenteel onderzoekt NPA hoe dit het beste kan worden waargemaakt. Tot en met 14 december is Jettie Bont voorzitter en, zoals zij het noemt, ‘bruggenbouwer tussen de huisartsenpraktijken en NPA’. NPA bedankt Jettie Bont hartelijk voor haar inzet, en roept deelnemers op om haar rol over te nemen.

‘NPA durft kritisch naar het eigen product te kijken’, aldus Bont, ‘ook naar de administratieve last van accreditering. Er is al veel verbeterd, maar het kan nog beter. En de raad is dé plek waar je opmerkingen gehoord worden. Jammer genoeg ben ik niet meer bij accreditering betrokken, doordat ik aan het hoofd sta van de huisartsenopleiding bij het AMC. Actief bezig zijn met kwaliteitsbeleid en accreditering vind ik wel nodig om een goede voorzitter van de deelnemersraad te zijn.’

Heeft u belangstelling voor de rol van voorzitter/bruggenbouwer? Neem voor 14 december contact op met Luuk van Engelen, secretaris deelnemersraad via relatiebeheer@praktijkaccreditering.nl. Meer informatie vindt u in de vacature.

Hieronder de belangrijkste punten van de vorige bijeenkomst d.d. 18 mei:

Meer zeggenschap over focus audit

Echt samen met de auditor werken aan certificering op maat is een belangrijke wens van deelnemers, die tijdens de laatste bijeenkomst van de raad is besproken. Wanneer een praktijk de basis op orde heeft (meestal na zo’n 3 jaar), willen deelnemers meer zeggenschap hebben over de focus van de controle-audits. Op die manier wordt de audit interessanter voor de deelnemer. Deelnemers kunnen invulling geven aan een controle-audit (met o.a. thema-audits), maar de raad maakt duidelijk dat dit nog te onbekend is. NPA gaat ervoor zorgen dat dit bij deelnemers én auditoren meer bekendheid krijgt.

Best Practice Platform

De raad verwoordt ook de behoefte aan meer ondersteuning en begeleiding. Een best practice platform, waar deelnemers onderling tips en ervaringen kunnen delen, lijkt de raad een goede manier om te voorkomen dat ieder voor zich het wiel moet uitvinden. Verder signaleert de raad dat NPA nog een slag moet maken heeft bij het verhelderen van het traject van accreditering. Ten eerste beseffen lang niet alle huisartsen dat sinds versie 2.1 de normen en administratie minder zwaar zijn. Ook is niet voor iedereen duidelijk wat precies verplicht is, en wat niet.

NPA vernieuwt

‘Gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg’. Met dit motto staat NPA midden in het veranderende veld van de eerstelijns zorg. Innoveren op basis van feedback zit NPA in het bloed en NPA'ers werken voortdurend aan het actueel houden van de certificeringen. Ook aan de efficiëntie van de certificering en alles dat daarbij komt kijken wordt voortdurend gewerkt. Momenteel worden daarom de website, de online werkomgeving van de deelnemers én alle overige communicatie vernieuwd. Gebruiksvriendelijkheid en helderheid zijn de principes achter de vernieuwing. Input vanuit de deelnemersraad is daarbij van grote waarde.