NHG-Praktijkaccreditering wordt nog efficiënter

Nieuwe webomgeving “helder en intuïtief”.

Rond de jaarwisseling lanceert NPA een compleet nieuwe digitale werkomgeving voor deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering. Tweeduizend huisartsenpraktijken, oftewel 67% van alle, aan een praktijk verbonden, huisartsen plukken hier de vruchten van. En met hen ruim 10 miljoen Nederlanders.

NHG-Praktijkaccreditering is ontwikkeld in nauwe samenspraak met huisartsen. Feedback van deelnemende huisartsen zorgt ervoor dat alle aspecten van de certificering actueel blijven en steeds efficiënter worden. Ook de vernieuwing van de webomgeving (NPAweb) is gebaseerd op de feedback van deelnemers. Met hun hulp zet het nieuwe systeem sterk in op gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie. Nieuwe technieken maken dit mogelijk. Tijdens een bijeenkomst met deelnemers over de vernieuwing vat een huisarts de reacties van de aanwezigen samen: “Het is een helder en intuïtief systeem”.

‘Gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg’. Met dit motto staat NPA midden in het veranderende veld van de eerstelijns zorg. Innoveren zit NPA in het bloed: NPA-ers werken voortdurend aan het actueel houden van de diverse certificeringen van NPA. Ook aan de efficiëntie van de certificering en alles dat daarbij komt kijken wordt voortdurend gewerkt. Momenteel worden daarom ook de website én alle overige communicatie vernieuwd. Volgend jaar wordt de inhoud van de certificeringen aangepakt om certificering meer te richten op de basis, de zorg voor de patiënt. Zo blijft NPA-certificering actueel en relevant voor de praktijk én de patiënt.